ChunJi hakda

 • 01

  CJ dizaýny

  Garaşsyz dizaýn
  Awtonom önümçilik
  Patent saklaň
 • 02

  CJ özleşdirme

  Düzeltmegi goldaň
  Netijeli prototip önümçiligi
  3 gün çalt
 • 03

  CJ Önümçilik

  Öz zawody
  Hilini üpjün ediň
  Wagtynda eltip bermek
 • 04

  CJ Müşderi

  Global üýtgetme bazary
  Awtoulag zapas şaýlary bazarynyň bir bölegi
  Birnäçe mebel bazary

Önümler

Goýmalar

 • Önümlerimiz, esasan, oturgyjyň mehanizm bölekleri we oturgyjyň öň we yzky sazlanylyşy üçin slaýd relsleri, oturgyjyň arka sazlanyşy üçin burç sazlaýjy, oturgyjyň aýlanmagy üçin aýlanýan stol, dynç almak üçin ulanylýan oturgyç we ýolagçylaryň aýaklaryny we aýaklaryny goldaň. Aýak dynç.

 • Bu hereket gurluşlary ýolagçylara amatlylyk we rahatlyk getirip biler, şeýle hem oturgyjyň ýagdaýyny dürli ssenariýalarda sazlap biler.

 • Indi önümlerimiz 5 sany ýokary derejeli ulagyň yzky hatarynda, 7 sany orta-ýokary derejeli MPV-leriň orta arka hatarynda we ykjam biznesi durmuşa geçirip, 9 orunlyk ýokary derejeli söwda Hytaý-Braziliýa iş meýdanynda giňden ulanylýar. daşky gurşaw we maşgala köpçülikleýin syýahat ssenarileri. Häzirki wagtda her ýyl 80 000 orunlyk esbaplary öndürmek we satmak.

 • Elektrikli teatr massaagey lýuks mehanizmi üçin adaty oturgyçlardan tapawutlanýan ýeke oturgyçly deri divan üçin amatly, sebäbi uklap ýatyrka adamlaryň isleglerini kanagatlandyryp biler we arkanyň burçy düzülip bilner iň oňat ýagdaýda beden; aşagy aýak goldawyny uzaldyp, aýaklaryňyzy boşadyp, aýak ýadawlygyny aýyryp we agyrlyk güýjüni nol edip biler.

 • 01
 • 01
 • 01
 • 01

Sorag